Spotkanie inaugurujące projekt DOMINO

W dniu 26 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic” – DOMINO. Projekt wspiera sektor rolnictwa ekologicznego i realizowany jest przez Instytut Ogrodnictwa we współpracy z dwunastoma partnerami z Włoch, Niemiec, Francji, Szwajcarii oraz Bułgarii (jednostki naukowe, stowarzyszenia producentów i firmy doradcze).

Spotkanie otworzyli prof. dr hab. Małgorzata Korbin − dyrektor Instytutu Ogrodnictwa wraz z mgr. Michałem Rzytkim − dyrektorem Departamentu Promocji i Jakości Żywności MRiRW. Dr hab. Eligio Malusá, prof. IO i dr Małgorzata Tartanus − główni realizatorzy projektu − przedstawili koncepcję i główne założenia projektu, którego działania będą dotyczyć:

  • wprowadzenia uprawy współrzędnej: roślin jadalnych, roślin odstraszających szkodniki oraz wielocelowych jako „żywej ściółki” w rzędzie,
  • wprowadzenia nowych nawozów lokalnie dostępnych (materiałów organicznych z recyklingu, np. kompostów, produktów ubocznych z biogazowi, itp.) oraz „żywe ściółki” (rośliny bobowate) w międzyrzędziach,
  • stosowania nowej strategii do ochrony upraw przed szkodnikami i patogenami.

Dr Krzysztof Zmarlicki omówił ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji jabłek w Polsce i na świecie.

W spotkaniu i gorącej dyskusji uczestniczyło 70 osób, w tym przedstawiciele jednostek certyfikujących, stowarzyszeń producentów żywności ekologicznej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i branżowych jednostek naukowych.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28


ul. Waryńskiego 14
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 41, 46 833 23 66

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >