Spotkanie w ramach działania „Współpraca”

W dniu 23 października 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Instytut Ogrodnictwa i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach omówiono następujące tematy:

  • Działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020,
  • Prezentacja dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Omówienie dotychczasowych doświadczeń z naboru pilotażowego w 2017 roku oraz z przygotowań grup operacyjnych do naboru w 2018 roku.

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, efektem czego była długa i bardzo ożywiona dyskusja. W spotkaniu wzięło udział 45 uczestników, w tym 30 pracowników Instytutu Ogrodnictwa oraz 15 przedstawicieli firm związanych z produkcją, obrotem a także przetwórstwem produktów ogrodniczych. W razie dalszych pytań Podmioty zainteresowane przygotowaniem wniosku przy współudziale Instytutu Ogrodnictwa mogą kontaktować się z brokerem innowacji, Panią Anną Walas z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Dane do kontaktu a.walas@lodr-bratoszewice.pl; tel. 785 360 548

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >