Szkolenie „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

W dniach 20-23 listopada 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się cztery szkolenia pod wspólnym tytułem „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”, których uczestnikami byli pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkania zostały zorganizowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Zakładu Agroinżynierii IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Grzegorz Doruchowski oraz dr Artur Godyń. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ochrony roślin i aparatury diagnostycznej Zakładu Agroinżynierii przeprowadził mgr Waldemar Świechowski.

Szkolenia były podzielone na trzy bloki obejmujące następujące zagadnienia:

  • technika ochrony roślin (opryskiwacze – wyposażenie i stosowanie, rodzaje i dobór rozpylaczy oraz kalibracja opryskiwaczy);
  • badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin (przepisy prawne i zasady ogólne, procedura badania i protokół kontroli);
  • ćwiczenia praktyczne (kalibracja opryskiwacza polowego i sadowniczego, badanie opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz badanie zaprawiarek do nasion)

W ciągu czterech dni, w spotkaniach uczestniczyło łącznie 106 osób reprezentujących Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze wszystkich województw w Polsce.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >