Szkolenie „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

W dniach 20-23 listopada 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się cztery szkolenia pod wspólnym tytułem „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”, których uczestnikami byli pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkania zostały zorganizowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Zakładu Agroinżynierii IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Grzegorz Doruchowski oraz dr Artur Godyń. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ochrony roślin i aparatury diagnostycznej Zakładu Agroinżynierii przeprowadził mgr Waldemar Świechowski.

Szkolenia były podzielone na trzy bloki obejmujące następujące zagadnienia:

  • technika ochrony roślin (opryskiwacze – wyposażenie i stosowanie, rodzaje i dobór rozpylaczy oraz kalibracja opryskiwaczy);
  • badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin (przepisy prawne i zasady ogólne, procedura badania i protokół kontroli);
  • ćwiczenia praktyczne (kalibracja opryskiwacza polowego i sadowniczego, badanie opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz badanie zaprawiarek do nasion)

W ciągu czterech dni, w spotkaniach uczestniczyło łącznie 106 osób reprezentujących Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze wszystkich województw w Polsce.