Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 29 listopada 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddziale w Radomiu odbyło się szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, organizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Osobą otwierającą szkolenie oraz jedną z prelegentek była dr Magdalena Szczech – zastępca koordynatora projektu. Wśród wykładowców byli emerytowani i obecni pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, a także eksperci z Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omawiali oni tematy dotyczące:

  • znaczenia życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • korzystnych i niekorzystnych mikroorganizmów glebowych (Dr habUrszula Smolińska, IO);
  • zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji żywności oraz ich skutków (Dr Magdalena Szczech, IO);
  • wpływu zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej (dr hab. Agnieszka Wolińska, KUL);
  • degradacji gleb i metod przeciwdziałania temu zjawisku (Dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG);
  • Stosowania racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów

agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW).

W szkoleniu uczestniczyło 29 osób, wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz grupy producenckiej. Zainteresowane osoby, po zakończonych wykładach, mogły skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >