Zapylanie upraw ogrodniczych przez dzikie owady pszczołowate

W dniu 30 listopada 2018 r. w Warce odbyło się szkolenie pt. „Zapylanie upraw ogrodniczych przez dzikie owady pszczołowate, zorganizowane w ramach zadań 4.1 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Na szkoleniu omawiano m.in. tematy dotyczące: wpływu zapylania kwiatów na plonowanie głównych upraw sadowniczych i warzywnych, przyczyn spadku liczebności dzikich owadów pszczołowatych, sposobów poprawy warunków bytowania dzikich pszczół w pobliżu plantacji oraz wykorzystania ich jako uzupełniających zapylaczy roślin uprawnych. Dr Dariusz Teper z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach po zakończonych wykładach  wszystkim zainteresowanym udzielał porad i konsultacji z zakresu pszczelnictwa.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >