Zapylanie upraw ogrodniczych przez dzikie owady pszczołowate

W dniu 30 listopada 2018 r. w Warce odbyło się szkolenie pt. „Zapylanie upraw ogrodniczych przez dzikie owady pszczołowate, zorganizowane w ramach zadań 4.1 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015 – 2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Na szkoleniu omawiano m.in. tematy dotyczące: wpływu zapylania kwiatów na plonowanie głównych upraw sadowniczych i warzywnych, przyczyn spadku liczebności dzikich owadów pszczołowatych, sposobów poprawy warunków bytowania dzikich pszczół w pobliżu plantacji oraz wykorzystania ich jako uzupełniających zapylaczy roślin uprawnych. Dr Dariusz Teper z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach po zakończonych wykładach  wszystkim zainteresowanym udzielał porad i konsultacji z zakresu pszczelnictwa.