Seminarium podsumowujące realizację zadań Programu Wieloletniego IO (2015-2020)

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się seminarium podsumowujące realizowane w 2018 roku zadania Programu Wieloletniego (2015-2020) pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pan Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz pani Tatiana Berska-Woźnicka. Seminarium otworzyła dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Małgorzata Korbin. W czasie swoich wystąpień prelegenci przedstawili syntetyczne podsumowanie wyników, wnioski oraz wymierne efekty badań prowadzonych w ramach pięciu obszarów tematycznych:

  • Postęp biologiczny
  • Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska
  • Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej
  • Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska
  • Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

W seminarium wzięły udział 93 osoby, w tym: producenci owoców i warzyw,  przedstawiciele Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Program 

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >