Seminarium "Zasoby Genowe Roślin Ogrodniczych" zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO (2015-2020) Zadań 1.3 i 1.7

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Skierniewicach odbyło się seminarium podsumowujące prace prowadzone w 2018 roku w Instytucie Ogrodnictwa podczas realizacji Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO (2015-2020) pn. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa. Kierownicy poszczególnych zadań PW – dr Mirosław Sitarek i dr Dorota Kruczyńska w swoich wystąpieniach podsumowali wyniki prac realizowanych w br., przedstawili wnioski oraz wymierne efekty badań prowadzonych w ramach zadań: 1.3 „Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków" oraz 1.7 „Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych”. Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele instytucji współpracujących, zaangażowanych w realizację zadania 1.3. W dalszej części dr Mariusz Chojnowski z IO omówił system GRIN-Global – program służący do zarządzania zasobami genetycznymi, wprowadzany w Instytucie Ogrodnictwa.

W seminarium wzięły udział 54 osoby, w tym: goście z IHAR-PIB, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, producenci, przedstawiciele wyższych uczelni rolniczych i jednostek naukowych oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Program

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >