Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019

W dniach 9 - 10 stycznia 2019 roku w centrum wystawowym Ptak Warsaw Expo odbyły się IX Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW zorganizowane przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. Patronat honorowy nad Targami objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Po raz szósty, w czasie uroczystego otwarcia Targów, zostały wręczone nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka za innowacyjne i przyjazne dla środowiska naturalnego produkty, maszyny lub usługi przeznaczone do produkcji sadowniczej lub warzywniczej. Nagrody otrzymali: Agro Smart Lab Sp. z o.o. za Bio Killer - urządzenie do zwalczania szkodników w uprawach polowych,Brinkman Polska Sp. z o.o. za DryGair – energooszczędne urządzenie do osuszania szklarnioraz  Plantalux Sp. z o.o. za lampę LED COB PLATALUX. Członkowie Kapituły pod przewodnictwemprof. dr hab. Małgorzaty Korbin – dyrektora Instytutu Ogrodnictwa przyznali takżedwa wyróżnienia zasortownicę Green Sort Vision  firmie Green Sort Sp. z o.o. oraz za Kendal Root biostymulator do stosowania doglebowego  – firmie Valagro Sp.A.

Podczas dwóch dni Targów gospodarze zorganizowali szereg paneli dyskusyjnych, spotkań i konferencji branżowych, w czasie których wykładowcami byli m.in. obecni oraz emerytowani pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa:

  • prof. dr hab. Małgorzata Korbin („Czy nauka i doradztwo mogą pomóc polskiemu ogrodnictwu w utrzymaniu pozycji lidera?”);
  • dr Artur Miszczak („Środki ochrony roślin w gospodarstwach ekologicznych – aktualne wyniki kontroli”, „Wyniki ostatnich kontroli - jakie wychwycono pozostałości ś.o.r. w jabłkach oraz innych owocach”);
  • dr Maria Rogowska („Aktualne zagrożenie ze strony szkodników w uprawach tunelowych – papryka i inne gatunki w płodozmianie)”;
  • dr hab. Czesław Ślusarski („Integrowana uprawa papryki i wybrane elementy uprawy             bezglebowej”);
  • dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO („Pigwowiec – nowy gatunek uprawny od teorii do praktyki”).

Podczas tegorocznej edycji blisko 15 tys. odwiedzających mogło zapoznać się z ofertą 386 wystawców z kraju i z zagranicy. Na swoich stoiskach Instytut Ogrodnictwa prezentował m.in. materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych tj.: Program Wieloletni IO 2015-2020 – „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, FERTINNOWA – „Transfer innowacyjnych technologii dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygacji roślin”, eSAD – „Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”, Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 – „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. W ramach PW IHAR-PIB/IO przygotowano także degustację 100% soków tłoczonych na zimno z owoców jabłoni i aronii. Zwiedzający mogli zapoznać się również z materiałami promującymi Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach oraz projekt BIOGLEBA – „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >