Zmarł Prof. dr hab. Józef Bąkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku w wieku 83 lat odszedł od nas


Śp.

Prof. dr hab. Józef Bąkowski


Po ukończeniu studiów na Wydziale Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, rozpoczął pracę zawodową w 1960 r. w Zakładzie Warzywnictwa w Skierniewicach, należącym wówczas do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Był jednym ze współorganizatorów Instytutu Warzywnictwa, w którym pełnił szereg bardzo ważnych funkcji. W latach 1964-1974 kierował Zakładem Oceny Surowca dla Przetwórstwa, a w latach 1966-1971 Samodzielną Pracownią Oceny Surowca dla Przetwórstwa oraz w latach 1974-1971 Zakładem Przetwórstwa i Zamrażalnictwa. W latach 1978-1981 powierzono mu funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu Warzywnictwa.

Od 1 stycznia 1989 r. był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych, a od grudnia 1989 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. W 1990 r. na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej został Dyrektorem Instytutu Warzywnictwa. Od 1991 r. do czasu przejścia na emeryturę kierował Zakładem Przechowalnictwa i Przetwórstwa.

Przez szereg lat był Dziekanem Wydziału Ogrodniczego Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach, a następnie Rektorem tej Uczelni. Prof. J. Bąkowski pełnił również wiele funkcji społecznych, był między innymi: członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Przewodniczącym Sekcji Warzywniczej oraz Członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Zarządu „Hortex” sp. z o. o., pełnił funkcję Przewodniczącego Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 42 ds. Warzywnictwa oraz był członkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi.

Prof. J. Bąkowski przyczynił się do rozwoju polskiego warzywnictwa, a zwłaszcza  przetwórstwa i zamrażalnictwa warzyw. Był kierownikiem wielu projektów badawczo-naukowych, krajowych i zagranicznych oraz autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Za swe osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany nagrodami resortowymi i państwowymi, miedzy innymi: Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony dla Województwa Łódzkiego, Złoty Krzyż Zasługi, Order Zasługi dla Rolnictwa w stopniu Oficera −  odznaczenie Republiki Francuskiej.
Cześć Jego Pamięci
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 26 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 pożegnaniem zmarłego w Kaplicy Szpitalnej w Skierniewicach (ul. Sobieskiego 4). Msza Św. Żałobna zostanie odprawiona o godzinie.12.00 w Kościele Św. Jakuba Apostoła przy ul. Senatorskiej 11/13, po której odbędzie się ceremonia złożenia ciała do grobu na cmentarzu Św. Józefa w Skierniewicach (ul. Kozietulskiego).


Dyrekcja oraz Pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >