Uprawa winorośli w Polsce – perspektywy i zagrożenia

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Boguchwale odbyło się seminarium „Uprawa winorośli w Polsce – perspektywy i zagrożenia” zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Doskonalenie nietechnologicznych osiągnięć innowacyjnych oraz zdolności do innowacji sektora produkcji i przetwórstwa owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego” nr #R004 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego. Uczestników przywitał mgr inż. Robert Pieszczoch – dyrektor PODR. Informacje na temat realizacji celów projektu InnoFruit przekazał słuchaczom jego kierownik z IO – dr Mirosław Sitarek. Dalszą część seminarium poprowadził dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, który w trakcie swoich wystąpień przedstawił aktualny stan i kierunki rozwoju uprawy winorośli w Polsce, scharakteryzował przerobowe i deserowe odmiany polecane do uprawy oraz omówił najważniejsze zagadnienia związane z zakładaniem, prowadzeniem, pielęgnacją i ochroną winnicy. Wraz z dr. Mirosławem Sitarkiem, po zakończonych wykładach, prowadził konsultacje i odpowiadał na pytania uczestników.
W seminarium wzięło udział 46 osób, wśród których byli: właściciele winnic, sadownicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Instytutu Ochrony Roślin, Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian oraz uczniowie szkoły rolniczej.