Perspektywy produkcji jabłek

Instytut Ogrodnictwa wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego byli organizatorami seminarium „Perspektywy produkcji jabłek”, które odbyło się 6 lutego 2019 roku w Bratoszewicach. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Doskonalenie nietechnologicznych osiągnięć innowacyjnych oraz zdolności do innowacji sektora produkcji i przetwórstwa owoców w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego nr #R004 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego „Interreg”. Spotkanie otworzył i seminarium poprowadził z-ca Dyrektora ŁODR Tadeusz Morawski. Tradycyjnie pierwszym punktem w programie spotkania była informacja o celach i realizacji projektu InnoFruit, którą przedstawił dr Mirosław Sitarek. Dr Krzysztof Zmarlicki, w swoim wystąpieniem, starał się odpowiedzieć na pytanie – „Czy zmiany zachodzące na światowym rynku jabłek są szansą dla polskich owoców?”. Tematyce odmian jabłoni poświęciła wykład dr Dorota Kruczyńska. Prelegentka omówiła odmiany aktualnie polecane do sadów towarowych, w tym także odmiany klubowe. Z kolei mgr Grzegorz Hodun zaznajomił zebranych z odmianami drzew owocowych do sadów przydomowych i gospodarstw agroturystycznych. Tematem wystąpienia dr. Krzysztofa Rutkowskiego były „Nowoczesne metody przechowywania jabłek na bliskie i dalekie rynki”. Natomiast dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO przedstawiła nowe kierunki zagospodarowania jabłek w przetwórstwie.

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, efektem czego była długa i ożywiona dyskusja. W spotkaniu wzięło udział 51 słuchaczy, wśród których byli: sadownicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm pracujących na rzecz sadownictwa  oraz uczniowie szkoły rolniczej.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >