Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych, Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej i Konferencja FruitPRO

W dniach 13-14 lutego 2019 roku na terenie Targów Kielce odbyło się wydarzenie łączące IV edycję Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych (HORTI-TECH), Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej (MTAS) i Konferencję FruitPRO. Organizatorem HORTI-TECH były Targi Kielce oraz Leaf Media, natomiast MTAS i FruitPRO – BASF Polska oraz Samodzielny Zakład Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce. Podczas Targów prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – p.o. Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej oraz dr Andrzej Machoń – prezes zarządu Targów Kielce wręczyli nagrody za najlepsze produkty zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu dla Wystawców. Komisja przyznała dwa wyróżnienia i trzy medale Targów Kielce, które trafiły do firm: Dominiak z Zimnic, Polsad z Kutna, PROCAM Polska z Gdańska, FMC Agro Polska z Warszawy oraz do firmy Kapka z Głowna.

Podczas dwóch dni trwania Targów – odbywała się konferencja FruitPRO, podczas której przedstawiciele świata nauki oraz doradcy sadowniczy z Polski i zagranicy prowadzili wykłady m.in. na tematy związane z: prawidłowym nawożeniem i ochroną drzew owocowych przed chorobami oraz sytuacją na rynku jabłek w Polsce i na świecie. Pierwszego dnia odbyła się także konferencja ARiMR „Działalność krajowych instytucji rolniczych jako istotne wsparcie dla polskiego sadownictwa”, natomiast drugiego dnia  – „Produkcja warzyw na świeży rynek i zaopatrzenie sieci handlowych”.

Na powierzchni wystawienniczej prezentowało się ponad 100 firm. Na Targach swoje stoisko miał również Instytut Ogrodnictwa, który prezentował się wspólnie z Ośrodkiem Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach. Upowszechniane tam były materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji programów badawczych tj.: Program Wieloletni IO 2015-2020 – „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 – „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz projektów:  FERTINNOWA – „Transfer innowacyjnych technologii dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygacji roślin”, eSAD – „Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”, GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów” oraz Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych.

Na Targach swoje stoisko miał również projekt BIOGLEBA  Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”, na którym zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje na temat szkoleń, organizowanych w ramach zaplanowanych w nim działań.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >