Nowe odmiany jabłoni i metody pielęgnacji gleby w sadzie

Instytut Ogrodnictwa wraz ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego byli współorganizatorami seminarium „Nowe odmiany jabłoni i metody pielęgnacji gleby w sadzie”, które odbyło się 22 lutego 2019 r. w Sandomierzu. Zostało ono zrealizowane w ramach projektu InnoFruit nr #R004 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Regionu Morza Bałtyckiego). W imieniu dyrektora ŚODR, spotkanie otworzyła Kierownik Działu Ogrodnictwa – pani Elżbieta Krempa. Wprowadzający wykład dotyczący celów projektu InnoFruit przedstawił jego kierownik z IO – dr Mirosław Sitarek, który omówił także tematykę dotyczącą wykorzystania bionawozów w uprawie jabłoni. Dr Dorota Kruczyńska zaznajomiła słuchaczy z nowymi, spełniającymi wymagania zachodnich konsumentów, odmianami jabłoni przeznaczonymi do sadów towarowych. Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO zaprezentował sposoby zwalczania chwastów w sadach konwencjonalnych i ekologicznych. Po części wykładowej, w czasie indywidualnych konsultacji, prelegenci odpowiadali na pytania zainteresowanych osób. W spotkaniu wzięło udział 59 słuchaczy, wśród których byli m. in. sadownicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz nauczyciele i uczniowie szkoły rolniczej.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >