Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 27 lutego 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzył Dyrektor K-PODR – Pan Ryszard Kamiński. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci reprezentujący Instytut Ogrodnictwa, a także specjaliści z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Omawiali oni tematy dotyczące:

  • znaczenia życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • roli mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (dr Beata Kowalska, IO);
  • zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji żywności oraz ich skutków (dr Magdalena Szczech, IO);
  • aktualnych metod odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • zagospodarowania odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • degradacji gleb i metod przeciwdziałania temu zjawisku (dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG).

W szkoleniu wzięło udział 43 słuchaczy, wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, wyższych uczelni rolniczych oraz firm branżowych. Uczestnicy, po zakończonych wykładach, mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >