Zmarła Alfreda Jackiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2019 roku, w wieku 94 lat odeszła od nas

Alfreda Jackiewicz


Dr nauk rolniczych, pracownik naukowy Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego ISK w Prusach

Pani dr Alfreda Jackiewicz ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi w 1949 roku, uzyskując tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Zakładzie Naukowo-Badawczym w Górnej Niwie, należącym do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (obecnie IUNG). W 1952 roku podjęła pracę w Zakładzie Hodowli Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach na stanowisku asystenta. Równocześnie rozpoczęła studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, które ukończyła w 1954 roku, uzyskując tytuł magistra. W 1965 roku Pani Alfreda Jackiewicz obroniła pracę doktorską z zakresu sadownictwa, dotyczącą drzew śliwy, czereśni i wiśni. Od roku 1970 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1980, z dwuletnią przerwą na pracę w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Chodowie, związana była z Sadowniczym Zakładem Doświadczalnym w Prusach. Zajmowała się oceną przydatności sadowniczej nowych odmian i podkładek dla drzew owocowych, w tym zwłaszcza czereśni, wiśni i śliwy. Brała udział w pracach hodowlanych tych gatunków. Jest między innymi autorką lub współautorką śliwy ‘Węgierka Dąbrowicka’ i ‘Uśmiech jesieni’ oraz czereśni ‘Rivan’. Dr Alfreda Jackiewicz jest autorką licznych publikacji naukowych i artykułów popularno-naukowych z zakresu oceny odmian drzew owocowych. Pani dr Alfreda Jackiewicz była osobą niezwykle zaangażowaną w pracę badawczą. Wykonywała ją zawsze z pasją, poświęceniem i odpowiedzialnością Była też osobą bardzo ciepłą życzliwą ludziom.
Cześć Jej Pamięci


 


Ceremonia złożenia urny z prochami odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Pabianicach w dniu 15 marca o godzinie 11.00.


Dyrekcja oraz Pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa