Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

6 marca 2019 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Instytut Ogrodnictwa zorganizował szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie otworzył Dyrektor PODR – pan Wojciech Mojkowski, a wśród gości obecny był także pan Tadeusz Markowski, zastępca PODR. Założenia i cele projektu przedstawiła jego koordynatorka – dr Beata Kowalska, która w późniejszym wystąpieniu omówiła rolę mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swoich wystąpieniach przedstawili następujące tematy:

  • znaczenie życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (prof. dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN);
  • zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki (dr Magdalena Szczech, IO);
  • preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin (dr Anna Gałązka, IUNG);
  • zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • degradacja gleb i metody przeciwdziałania temu zjawisku (dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG).

W szkoleniu uczestniczyło 46 osób, wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, firm branżowych oraz szkoły rolniczej. Wszyscy zainteresowani, po części wykładowej, mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >