XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

W dniach 15-17 marca 2019 roku na terenie Targów Kielce odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, nad którymi patronat honorowy objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczne spotkanie miało charakter bardzo uroczysty, ponieważ obchodzony był jubileusz 25-lecia Targów. Na otwarciu byli obecni wicepremier – Beata Szydło oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, którzy serdecznie powitali uczestników, wystawców oraz organizatorów.   

Targom towarzyszyły liczne konferencje, panele dyskusyjne i spotkania, m.in. „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI”, „Wykorzystanie innowacyjności w gospodarstwach i szkołach”, czy „Ograniczenie strat azotu w produkcji rolniczej”. Podczas trzech dni trwania Targów przybyli goście mieli szanse zapoznać się z ofertami licznych firm z branży rolniczej, prezentującymi m.in. ciągniki, maszyny, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, środki do produkcji rolniczej (nasiona roślin rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy, pasze i dodatki paszowe), akcesoria dla rolnictwa oraz budownictwo inwentarskie. Łącznie, na powierzchni 63 000 m2 prezentowało się ok. 750 firm z 23 krajów.

Wśród wystawców, na wspólnym stoisku „Nauka i Doradztwo – Praktyce Rolniczej” prezentowały się Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Instytuty badawcze, nadzorowane przez MRiRW. Instytut Ogrodnictwa, w pokazie multimedialnym, przedstawił: innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne opracowane przez Zakład Agroinżynierii IO w ramach wspólnych projektów z przedsiębiorstwami z branży maszyn ogrodniczych, nowe metody zwalczania szkodników glebowych, innowacyjne „zarządzanie” glebą – Projekt DOMINO, nowe metody wykorzystania roślin dyniowatych i mikroorganizmów w remediacji gleb zanieczyszczonych DDT i jego metabolitami oraz zastosowanie nowatorskich rozwiązań w ekologicznej produkcji owoców czereśni. Na stoisku IO upowszechniano także materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji programów badawczych tj.: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 – „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” i Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 – „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” oraz projektu BIOREWIT „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >