Spotkanie hodowców matek pszczelich

6 marca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Spotkanie Hodowców Matek Pszczelich, zorganizowane przez pracowników Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w ramach zadań 4.1, 4.2 i 5.1 Programu Wieloletniego IO 2015-2020. Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w tematykę dyskusji, przedstawione zostały szczegółowe informacje o stanie hodowli pszczół w Polce (dr Dariusz Gerula, ZP IO) oraz wyniki działań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa, mające na celu zwiększenie liczebności owadów zapylających w kraju (dr Beata Panasiuk, ZP IO). Nowe trendy w prowadzeniu selekcji pszczół o zwiększonej odporności na pasożyta Varroa destructor z uwzględnieniem koncepcji i metodyki badań prowadzonych w Polsce przedstawiła pani dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO. Ponieważ jest to nowe zadanie stawiane przed hodowcami pszczoły miodnej w kraju, szczegółowo omówione zostały obowiązki wynikające z realizacji badania dodatkowych parametrów hodowlanych i użytkowych pszczół, ze szczególnym naciskiem na ocenę cech odporności na pasożyta Varroa destructor, jak również okres wykonywania obserwacji.

W spotkaniu wzięło udział 50 słuchaczy, wśród których byli krajowi hodowcy matek pszczelich oraz pracownicy pasiek hodowlanych, przedstawiciele Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >