Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

W dniu 2 kwietnia 2019 odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tym razem uczestników tego cyklicznego wydarzenia gościł Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Wszystkich zgromadzonych na sali słuchaczy powitał Dyrektor PODR mgr inż. Robert Pieszczoch.

Wykładowcy podczas tego spotkania szczegółowo omówili tematy dotyczące:

 • Korzystnych i niekorzystnych mikroorganizmów glebowych
  (dr hab. Urszula Smolińska z Instytutu Ogrodnictwa)
 • Preparatów i szczepionek mikrobiologicznych oraz ich zastosowania w uprawie roślin
  (dr Anna Gałązka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
 • Zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności oraz ich skutków
  (dr Magdalena Szczech z Instytutu Ogrodnictwa)
 • Degradacji gleb i metod przeciwdziałania temu zjawisku
  (dr inż. Jacek Niedźwiecki z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
 • Wpływu zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmów w produkcji roślinnej
  (dr Agnieszka Wolińska z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II)
 • Zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami gleb i obszarów rolnych
  (dr inż. Bożena Smreczak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach).

Stałym punktem programu, cieszącym się jak zawsze dużym zainteresowaniem były indywidualne konsultacje z prelegentami.

W szkoleniu udział wzięło łącznie 47 przedstawicieli Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, firm branżowych oraz rolników.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >