Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

10 kwietnia 2019 r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Instytut Ogrodnictwa zorganizował kolejne szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Uczestników przywitał pan Marek Dziubek – Dyrektor ODR w Częstochowie. Założenia i cele projektu BIOGLEBA scharakteryzowała dr Magdalena Szczech – zastępca koordynatora, która w późniejszym wystąpieniu przedstawiła „Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki”. Eksperci z Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omówili następujące zagadnienia:

  • korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (dr hab. Urszula Smolińska, IO);
  • preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin (dr hab. Anna Gałązka, IUNG);
  • zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych (dr inż. Bożena Smreczak, IUNG);
  • wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej (dr hab. Agnieszka Wolińska, KUL);
  • stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW).

W szkoleniu wzięło udział 44 uczestników, wśród których byli rolnicy, przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, uczelni wyższych oraz firm branżowych. Wszystkie wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem, efektem czego była bardzo ożywiona dyskusja. Po zakończonych wykładach przybyli goście mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >