VI Naukowa Konferencja "Nowe patogeny i choroby roślin"

16 kwietnia 2019 r. w Skierniewicach odbyła się VI Naukowa Konferencja „Nowe patogeny i choroby roślin”, zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Prof. dr hab. Leszek Orlikowski – główny organizator i przewodniczący sekcji „Nowe Patogeny i Choroby Roślin” serdecznie powitał wszystkich gości i w krótkiej prezentacji przypomniał poprzednie edycje konferencji. Dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – p.o. Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa podkreśliła ważkość organizacji takich spotkań w trudnym dla nauki czasie. O istotnym znaczeniu konferencji poświęconej chorobom roślin mówiła również prof. dr hab. Małgorzata Mańka – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Część wykładowa została podzielona na trzy sesje: „Bakterie i wirusy”, której przewodniczyła dr hab. Joanna Puławska, prof. IO, „Grzyby i organizmy grzybopodobne” prowadzona przez dr hab. Ewę Zalewską, prof. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz „Biologiczna ochrona”, której moderatorem był prof. dr hab. Stefan Martyniuk z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Łącznie wygłoszono 13 wykładów, których tematyka dotyczyła m.in. nowych patogenów wirusowych, bakteryjnych i grzybowych występujących w glebie oraz na roślinach uprawnych, a także naturalnych sposobów poprawy wzrostu, owocowania oraz odporności roślin na choroby, szkodniki i niekorzystne warunki atmosferyczne. W ostatnim wykładzie omówione zostały najnowsze trendy w fitopatologii prezentowane na Międzynarodowym Kongresie w Bostonie w 2018 roku.  W trakcie konferencji zaprezentowano również 27 posterów, tematycznie związanych z hasłem przewodnim Konferencji. Wśród wykładowców, autorów posterów oraz wolnych słuchaczy byli przedstawiciele: wyższych uczelni (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Narodowego Uniwersytetu Leśnictwa Ukrainy), Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Głównego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, reprezentanci firm branżowych i prasy oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa. Łącznie na spotkaniu w Skierniewicach wzięło udział 91 osób.

Konferencji towarzyszyła prezentacja odmian narcyzów z kolekcji prowadzonej w ramach projektu badawczego IO: Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” (zadanie 1.3 – Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków).

 

Sponsorem Konferencji była firma MYKOFLOR.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >