Zmarł prof. dr hab. Jan Cimanowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 maja 2019 roku w wieku 82 lat odszedł od nas


prof. dr hab. Jan Cimanowski


Emerytowany pracownik Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę w Instytucie Sadownictwa podjął w 1962 roku w Pracowni Fitopatologii Zakładu Ochrony Sadów. W latach 1973 – 1993 pełnił funkcję kierownika tej Pracowni, w latach 1993 – 1997 był kierownikiem Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych, a w latach 1991 – 1997 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Wybitny mykolog, specjalista w zakresie chorób infekcyjnych drzew i krzewów owocowych autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Przez 3 kadencje członek Rady Naukowej ISiK, od roku 1971 członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, a także Komitetu Ochrony Roślin PAN. Był szczególnie zaangażowany w działalność organizacji katolickich, w tym Ruchu Kultury Chrześcijańskiej 'Odrodzenie' i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Senator IV kadencji (1997 – 2001) z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, pełnił w latach 2000-2001 funkcję przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Senatu RP. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady głównej partii Rodzina-Ojczyzna. Pan Profesor był bez reszty oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Wniósł ogromny wkład w osiągnięcia Instytutu i polskiego sadownictwa. Za wybitne zasługi w pracy naukowej i upowszechnianiu wyników wyróżniony został Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa, zespołową nagrodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz innymi odznaczeniami resortowymi. Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą licznych kadr młodych naukowców i znanym mentorem dla praktyków. Odszedł od nas niezwykle szlachetny,prawy i dobry Człowiek.
Cześć Jego Pamięci


 


Pożegnamy Pana Profesora 18 maja 2019 r. (sobota) w kaplicy szpitalnej w godz. 10:00 - 10:50. O godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Widok), a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej.


Dyrekcja oraz Pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa