Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo

29 maja 2019 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyło ostatnie z dwunastu szkoleń z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, zorganizowane w ramach projektu BIOGLEBA „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie oficjalnie otworzył zastępca dyrektora ŁODR – pan Tadeusz Morawski. Cele projektu BIOGLEBA przedstawiła dr Beata Kowalska – koordynator projektu. Wśród wykładowców byli emerytowani i obecni pracownicy Instytutu Ogrodnictwa, a także eksperci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Omówili oni następujące tematy:

  • Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (dr hab. Urszula Smolińska, IO);
  • Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (dr Beata Kowalska, IO);
  • Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (dr hab. Czesław Ślusarski, IO);
  • Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (dr hab. Wojciech Stępień, SGGW);
  • Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (dr hab. Tomasz Sosulski, SGGW);
  • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych (dr hab. Bożena Smreczak, IUNG).

Na szkoleniu obecnych było 41 uczestników, wśród których byli rolnicy oraz przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Po zakończonych wykładach wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad udzielanych przez prelegentów oraz zapoznać się z wystawą fotograficzną, prezentującą zagadnienia związana z tematem szkolenia.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >