4th International Conference on "Effects of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities"

Od 16 do 18 czerwca 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbywała się 4 międzynarodowa konferencja “Effects of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities”. Organizatorem Konferencji był Instytut Ogrodnictwa we współpracy z Grupą Roboczą „Postharvest and Fruit Quality” działającą w ramach EUFRIN (European Fruit Research Institutes Network) oraz Grupą Roboczą „Postharvest and Vegetable Quality” działającą w ramach EUVRIN (European Vegetable Research Institutes Network). Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, a patronat medialny – European Fruit Magazine. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr Krzysztof Rutkowski, wiceprzewodniczącym dr Zbigniew Jóźwiak, a sekretarzem – dr Kalina Sikorska-Zimny.

W dniu 16 czerwca, podczas „Welcome Reception”, zorganizowanym w Pałacu Prymasowskim – siedzibie Dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, przybyłych gości serdecznie powitała p.o. Dyrektor IO – Dorota Konopacka, prof. IO, oraz dr Krzysztof Rutkowski. Tego dnia poza uczestnictwem w „Welcome Reception” przybyli goście mogli dokonać rejestracji konferencyjnej oraz zwiedzić Pałac Prymasowski.

Część merytoryczną Konferencji otworzył w dniu 17 czerwca Krzysztof Rutkowski, w imieniu Dyrekcji uczestników przywitał prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, a następnie głos zabrał Dirk Köpcke (przewodniczący grupy roboczej „Postharvest and Fruit Quality”).

Podczas I sesji wykładowej (przewodniczył jej dr Krzysztof Rutkowski), prof. Joanna Kolniak-Ostek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych) wygłosiła pierwszy referat wprowadzający pt. „Phoenolic compounds and their function in plants and human organism”. Autorem drugiego referatu wprowadzającego (w dniu 18 czerwca) pt. „Collaborative efforts for determining and predicting postharvest apple fruit quality” był dr Angello Zanella z Laimburg Research Centre (Włochy), a przewodniczącym sesji był Dirk Köpcke (Niemcy). Pozostałym sesjom przewodniczyli Angelo Zanella (Włochy), Ann Schenk (Belgia) oraz prof. dr hab. Franciszek Adamicki (Polska). Sesję podsumowującą prezentacje posterowe prowadził prof. Dominikus Kittemann (Niemcy). Łącznie w sześciu sesjach, podczas dwóch dni, wygłoszono 18 prelekcji oraz zaprezentowano 18 posterów. Wśród wykładowców, autorów posterów, sponsorów oraz wolnych słuchaczy byli przedstawiciele 13 krajów – łącznie 63 osoby.

W dniu 17 czerwca, uczestnicy konferencji wzięli również udział w sesji wyjazdowej, podczas której zwiedzili gospodarstwo Mirosława Garlińskiego w Dolecku oraz obiekty należące do grupy producentów Fruit Family w Sadkowie Szlacheckim. W Dolecku uczestnikom konferencji zaprezentowano różne sposoby uprawy borówki amerykańskiej oraz nowoczesny obiekt przechowalniczy dedykowany do przechowywania borówki. W Sadkowie Szlacheckim uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia obiektu przechowalniczego o pojemności składowej 12 000 ton oraz jednej z najnowocześniejszych linii do sortowania owoców. Ponadto podczas prezentacji multimedialnej przedstawiciele FRUIT FAMILY zapoznali uczestników konferencji z technologią produkcji soków NFC.

W dniach 18 i 19 czerwca odbyły się spotkania Grup Roboczych EUFRIN i EUVRIN, które były współorganizatorami konferencji.

Sponsorami Konferencji były następujące firmy (w kolejności alfabetycznej): Agrosimex Sp. z o.o.; Atmo-Control Cezary Zalewski, Jan Długosz, Paweł Adamiak Sp. J.; Bejo Zaden Poland; „Chłodnie KA” Barański Sp. z o.o.; European Fruit Magazine; Fruit Family Sp. z o.o.; Mirosław Garliński; Innvigo Sp. z o.o.; P.H.U. PUCH Wojciech Pietroń.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >