Uroczystości przy pomniku prof. Szczepana Pieniążka

7 lipca 2019 roku w Błędowie odbyły się uroczystości przy pomniku profesora Szczepana Pieniążka, organizowane corocznie w rocznicę śmierci założyciela skierniewickiego Instytutu. Spotkanie upamiętniające postać Profesora odbyło się w ramach Sadowniczego Święta Gminy Błędów, nad którym honorowy patronat objęli: Marszałek Senatu RP oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Po uroczystości odprawiona została msza święta w intencji Sadowników. Instytut Ogrodnictwa reprezentowany był przez panią dr hab. Dorotę Konopacką, prof. IO – p.o. Dyrektora Instytutu oraz liczną grupę obecnych i emerytowanych pracowników. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz wziąć udział w festynie.