Zmarł mgr Jan Lewandowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 września 2019 roku w wieku 79 lat odszedł od nas


mgr Jan Lewandowski


Absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Bezpośrednio po zakończeniu studiów w 1965 roku został zatrudniony przez prof. Szczepana A. Pieniążka w Instytucie Sadownictwa – Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Sinołęce. Od początku swojej pracy zawodowej ściśle współpracował z mgr. Maciejem Cegłowskim w doświadczalnictwie i wdrażaniu do produkcji nowych odmian roślin sadowniczych i technologii ich uprawy. Po odejściu mgr. M. Cegłowskiego na emeryturę w roku 1989 objął stanowisko Dyrektora Zakładu i pełnił je aż do przejścia na emeryturę w roku 1996.


Dyrektor Lewandowski był bardzo oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem, pasją i odpowiedzialnością. Wniósł duży wkład w osiągnięcia Instytutu i polskiego sadownictwa. Odszedł od nas niezwykle szlachetny, prawy i dobry Człowiek.Cześć Jego Pamięci


 


Pożegnanie Dyrektora Lewandowskiego nastąpi 7 września 2019 r. (sobota). O godzinie 11.00 zostanie odmówiony różaniec, a następnie o 11.30 będzie odprawiona Msza św. w kościele św. Bartłomieja w Grębkowie (koło Kałuszyna, powiat węgrowski). Dalsze uroczystości pogrzebowe odbędą się na miejscowym cmentarzu parafialnym.


Dyrekcja oraz Pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >