42. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, 22. Targi Ogrodniczo-Rolne

Skierniewice, jako stolica nauk ogrodniczych, co roku w trzeci weekend września organizuje Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Tegoroczne spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa oraz Powiat Skierniewicki odbyło się 14-15.09 i objęte zostało patronatem narodowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę, który swoją obecnością uświetnił to wydarzenie. Patronat nad Świętem objął Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, a patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Marszałek Senatu – Stanisław Karczewski, Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau, Ordynariusz Diecezji Łowickiej – Biskup Andrzej Franciszek Dziuba oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Na odbywających się w Hali OSiR Targach Ogrodniczo-Rolnych Instytut Ogrodnictwa zaprezentował, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, wystawę kwiatów, owoców i warzyw połączoną z prezentacją roślin ozdobnych z Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego IO w Nowym Dworze. Tegoroczny temat przewodni „W rytmie natury” dostrzegalny był w każdym elemencie wystawy. Instrumenty wypożyczone z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach oraz wszędzie dostrzegalne nuty wplecione były w nowatorskie i ciekawe kompozycje zrobione z ogromnej liczby żywych kwiatów, owoców i warzyw. Wszystko razem nawiązywało do dzieła „Cztery Pory Roku” Antonia Vivaldiego. W uznaniu za nowoczesną prezentację kompozycji kwiatowych i bogatą kolekcję gatunków i odmian owoców i warzyw przedstawioną w atrakcyjny sposób Instytutu Ogrodnictwa otrzymał nagrodę od patrona targów – Prezydenta Miasta Skierniewice – pana Krzysztofa Jażdżyka.

Temat muzyczny dostrzegalny był również na Ogrodniczym Festiwalu Nauki dla Najmłodszych, gdzie dzieci w wieku 5-12 lat pod bacznym okiem specjalistów z Instytutu zgłębiały tajniki wiedzy ogrodniczej. W czasie organizowanych dla nich zajęć manualnych, plastycznych i florystycznych poznawały rośliny i ich potrzeby. Dla dorosłych przygotowany został panel konsultacyjny, w czasie którego pracownicy naukowi IO z Zakładów: Fitopatologii, Ochrony Roślin przed Szkodnikami, Hodowli Roślin Ogrodniczych, Odmianoznawstwa oraz Pracowni Nasiennictwa przez dwa dni udzielali porad z zakresu poszczególnych dziedzin.

Pierwszego dnia Targów na scenie głównej OSiR koordynatorzy projektów, realizowanych aktualnie w Instytucie Ogrodnictwa, w krótkich prelekcjach przedstawiali cele i założenia prowadzonych badań:

  • „Poprawa bioróżnorodności i ograniczanie organizmów szkodliwych w ekologicznych uprawach roślin sadowniczych” – DOMINO, EXCALIBUR – dr Małgorzata Tartanus
  • „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” – BIOGLEBA – dr Beata Kowalska
  • „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoc owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami” – BioSafeFood – dr Artur Mikiciński
  • „Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin ogrodniczych” – BIO FERTIL, ECOFRUIT – dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO
  •  Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiegodr Mariusz Chojnowski

Na wystawie prezentowane były również materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 pt. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” i Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020  „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu: GoodBerry – „Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów” oraz System Jakości Certyfikowany Produkt (CP), którego twórcą i administratorem jest Krajowa Unia Producentów Soków.

Na terenie Osady Pałacowej jak corocznie w czasie SŚKOiW zorganizowany został kiermasz wystawienniczo – handlowy. Prezentowały się tam Spółki Instytutu (Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze oraz Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach), a także firmy, głównie z branży ogrodniczej – promujące i sprzedające swoje produkty. Nowością w tym roku była obecność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa promującego kampanię „Polska smakuje” oraz prezentacja spółek KOWR: „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN, PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki wraz z Centrum Ogrodniczym Bronisze.

Prowadzona była również sprzedaż owoców z dąbrowickiego Sadu Doświadczalnego. Dzięki Stowarzyszeniu Branży Grzybów Uprawnych goście Osady Pałacowej mogli także spróbować dań z grzybów.

Zarówno w sobotę jak i niedzielę wiele osób skorzystało z możliwości zwiedzenia wnętrz Pałacu Prymasowskiego, po których oprowadzają pracownicy Instytutu, opowiadający bardzo ciekawą historię tego miejsca – nazywanego przez wielu wizytówką Skierniewic.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >