Konferencja Naukowa "Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń"

„Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” była tematem konferencji naukowej, która odbyła się 16 października w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadań projektu BIOGLEBA współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konferencję otworzyła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która serdecznie powitała zgromadzonych gości, przedstawiła historię nauk ogrodniczych w Instytucie w Skierniewicach oraz podkreśliła ważkość problematyki związanej z ochroną gleb użytkowanych rolniczo. Tematyka, uwzględniająca znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości i żyzności gleb, poruszona była podczas trzech sesji, we wszystkich dwunastu wystąpieniach. Przewodniczącą pierwszej sesji była dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. IO, drugiej – prof. dr hab. Magdalena Frąc, a trzeciej – dr hab. Urszula Smolińska. Prelegentami byli eksperci z różnych uczelni wyższych i Instytutów w kraju, w tym: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz obecni i emerytowani pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Podczas Konferencji zaprezentowano 31 posterów tematycznie związanych z hasłem przewodnim spotkania, a prowadzącą tę sesję była dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB.      

W spotkaniu w Skierniewicach wzięły udział 103 osoby, wśród których, oprócz autorów wystąpień i posterów, byli także przedstawiciele: innych uczelni wyższych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm branżowych, prywatnych gospodarstw, prasy specjalistycznej, grupy producentów warzyw, Centrum Rolnictwa i Środowiska z Florencji oraz Instytutu Ogrodnictwa. Obecni goście otrzymali od organizatorów materiały konferencyjne z książką zawierającą wszystkie abstrakty wystąpień i posterów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >