Warsztaty "Zarządzanie glebą w rzędach i międzyrzędziach w ekologicznych sadach jabłoniowych"

17 października 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się warsztaty „Zarządzanie glebą w rzędach i międzyrzędziach w ekologicznych sadach jabłoniowych” zorganizowane w ramach projektu DOMINO „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększania różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”, finansowanego z programu ERA-NET Core Organic Cofund realizowanego w ramach konkursu „Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming System”.

Pierwszym punktem spotkania była wizyta w sadzie, gdzie dr Małgorzata Tartanus oraz dr hab. Eligio Malusa, prof. IO demonstrowali gościom doświadczenia prowadzone w ramach projektów. Dr. Simone Priori oraz Dr. Lorenzo D’Avino z Centrum Rolnictwa i Środowiska (CREA) z Florencji zaprezentowali ciekawy pokaz badania profilu glebowego i rizosfery. Część teoretyczną rozpoczął wykład prof. dr hab. Jadwigi Andrzejewskiej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy o potencjale użytkowym koniczyny kaukaskiej i rutwicy wschodniej. Dr Małgorzata Tartanus w swoim wystąpieniu omówiła efekty innowacyjnego zarządzania glebą, natomiast mgr Monika Michalecka, dr Małgorzata Sekrecka i dr hab. Grażyna Soika, prof. IO – wpływ zarządzania glebą na bioróżnorodności mikroorganizmów i występowania pożytecznej i szkodliwej entomofauny.

Była to również doskonała okazja do inauguracji prac związanych z projektem BioFruitNet „Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”, finansowanym w ramach programu Horizon 2020. Dr Eligio Malusa, prof. IO przedstawił zamysł projektu BioFruitNet, którego rezultaty mogą położyć podwaliny pod dynamiczny rozwój przedsiębiorczości związanej z branżą ekologiczną.

Warsztaty zakończyła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, która podsumowała spotkanie i podziękowała producentom żywności ekologicznej, przedstawicielom uczelni wyższych, inspektorom rolnictwa ekologicznego, doradcom z ODR, przedstawicielom prasy i firm branżowych oraz pracownikom Instytutu Ogrodnictwa za przybycie. Zapewniła również, że Instytut Ogrodnictwa będzie wspierał realizację ekologicznych projektów.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >