Konferencja Sady i Ogrody

7 listopada 2019 roku w Global Expo na warszawskim Żeraniu odbyła się V edycja Konferencji Sady i Ogrody, której partnerem instytucjonalnym był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Spotkanie rozpoczęła sesja inauguracyjna pt. „Polska na globalnym rynku producentów żywności”, w której wzięła udział dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO. Oprócz dyrektora Instytutu Ogrodnictwa, w debacie, w czasie której dyskutowano nad sposobami zachowania konkurencyjności gospodarstw rodzinnych, wzięli również udział: Witold Boguta – prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Waldemar Guba  – dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  dr Marian Kamyczek – dyrektor Zakładu Doświadczalnego Pawłowice Instytutu Zootechniki PIB, Rafał Mładanowicz – prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz Jacek Strzelecki – ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego. 

Po zakończeniu debaty rozpoczęła się część dotycząca  agrotechniki, w której jako pierwszy wystąpił dr hab. Grzegorz Doruchowski – kierownik Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa. W swojej prelekcji omówił zagadnienia związane ze skutecznym i bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin w ogrodnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego doboru rozpylaczy i parametrów roboczych opryskiwacza.

&nbps;

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >