Szkolenie „Ekologiczna produkcja ogrodnicza”

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach odbyło się szkolenie pt. „Ekologiczna produkcja ogrodnicza”. Spotkanie otworzył pan Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora ŁODR, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. W ramach szkolenia wygłoszono 5 referatów w których omówiono m.in. odmiany drzew pestkowych i ziarnkowych do upraw ekologicznych, możliwości ochrony tych upraw przed szkodnikami i chorobami, a także zaprezentowano wyniki doświadczeń z produkcją materiału szkółkarskiego do zakładania sadów ekologicznych. Autorami wystąpień byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa: mgr  inż. Agnieszka Głowacka, mgr inż. Witold Danelski, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr Dorota Kruczyńska i dr Paweł Bielicki.

W szkoleniu udział wzięło 63 osób, w tym przedstawiciele gospodarstw sadowniczych i rolnych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prasy specjalistycznej, szkół rolniczych oraz reprezentanci firm branżowych.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadań 2.1, 3.4 i 5.1 Programu Wieloletniego (2015-2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >