Szkolenia „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin"

27 i 28 listopada 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowane zostały dwa szkolenia dotyczące podstaw diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, przygotowane w ramach zadań 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całej Polski, a wykładowcami – pracownicy naukowi Zakładu Agroinżynierii IO: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr hab. Grzegorz Doruchowski, dr Artur Godyń oraz mgr Waldemar Świechowski. Program szkolenia, w którym znalazły się zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne, obejmował trzy bloki tematyczne dotyczące: technik ochrony roślin (opryskiwacze – wyposażenie i stosowanie, rodzaje i dobór rozpylaczy), badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin (przepisy prawne i zasady ogólne oraz procedura badania i protokół kontroli), a także kalibracji opryskiwaczy polowego i sadowniczego oraz zaprawiarek do nasion. W szkoleniach wzięło udział 55 osób reprezentujących Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze wszystkich 16 województw.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >