Szkolenie „Rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby”

Zainteresowani tematem roli pożytecznych mikroorganizmów w uprawach roślin ogrodniczych i poprawie jakości gleby spotkali się 11 grudnia 2019 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015–2020) „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Uczestników powitały dr Beata Kowalska oraz dr hab. Magdalena Szczech. Pierwszy wykład dotyczący roli mikroorganizmów w rozkładzie materii organicznej i w tworzeniu próchnicy wygłosiła dr Beata Kowalska. Prelekcję na temat roli mikroorganizmów w rozwoju roślin oraz niezwykle ciekawy wykład nt. grzybów Trichoderma oraz innych mikroorganizmów stosowanych w praktyce ogrodniczej poprowadziła dr hab. Magdalena Szczech. Całość spotkania wieńczyły wykłady poruszające tematy wpływu zmian klimatu na mikroorganizmy ważne w uprawach roślin dr Beaty Kowalskiej oraz prelekcja pt. „Gleba – aktualne problemy i zaniedbania w uprawach roślin” dr hab. Magdaleny Szczech.

W spotkaniu wzięły udział 42 osoby, wśród których byli: sadownicy przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Polskiego Związku Działkowców, firm branżowych, prasy ogrodniczej oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.