Warsztaty „GRIN-Global INHORT – system informacji o zasobach genowych Instytutu Ogrodnictwa”

16 grudnia 2019 r. w Gmachu Głównym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 18 odbyły się warsztaty pt. „GRIN-Global INHORT – system informacji o zasobach genowych Instytutu Ogrodnictwa”. Dr hab. Mirosław Sitarek z Instytutu Ogrodnictwa powitał uczestników i wygłosił inauguracyjny wykład pt. „Kolekcje roślin ogrodniczych – miejsce zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń i wyzwanie dla systemu zarządzania”. Dr Mariusz Chojnowski przedstawił zasady działania GRIN-Global – systemu informacji o zasobach genowych na świecie. Opowiedział także o sposobach wdrożenia tego systemu w Instytucie Ogrodnictwa (GRIN-Global INHORT). Po merytorycznie nawiązującej do tematu warsztatów dyskusji, uczestnicy mogli zapoznać się z tematem „Udostępnianie danych o zasobach genowych roślin ogrodniczych na przykładzie jabłoni” przedstawionym przez dr Dorotę Kruczyńska oraz inż. Norberta Kowarę z Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych. Następnie przedstawione zostały dwie prelekcje dr Mariusza Chojnowskiego nt. „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego” oraz „Zastosowanie systemu GRIN-Global INHORT do zarządzania danymi o zasobach genowych – Narzędzie Kuratora”. Zwieńczeniem szkolenia była ożywiona dyskusja z udziałem przedstawicieli Krajowego Centrum Roślinnych zasobów Genowych IHAR-PIB i pracowników Instytutu Ogrodnictwa.
W spotkaniu wzięło udział 36 osób, wśród których byli: sadownicy, przedstawiciele Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ODR, Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, firm branżowych, prasy ogrodniczej oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >