Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka – Praktyce

10 grudnia 2019 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa Nauka – Praktyce nt.Program Wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” – aktualności 2019.

Konferencje otworzył i jej przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – zastępca Dyrektora ds. naukowych. Podczas konferencji przedstawiono 20 wykładów oraz 9 posterów obejmujących najnowsze wyniki prac badawczych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach pięciu obszarów tematycznych Programu Wieloletniego:

  • Postęp biologiczny;
  • Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska;
  • Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej;
  • Działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa w warunkach zmieniającego się środowiska;
  • Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

Spotkanie zgromadziło 141 osób, wśród których byli m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pan Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz pani Tatiana Berska-Woźnicka z Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, ogrodnicy, studenci, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Prewencji Centrali KRUS, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, prasy specjalistycznej, reprezentanci firm branżowych oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa. Wszyscy przybyli goście otrzymali materiały konferencyjne zawierające abstrakty wystąpień i posterów oraz oferty wdrożeniowe.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >