Warsztaty "Winnica od podstaw – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli"

W dniu 12 marca 2020 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyły się warsztaty pt. „Winnica od podstaw – kolekcja odmian, formowanie i cięcie winorośli”.W ramach szkolenia poruszono następujące tematy:

  • Kolekcja roślin sadowniczych w Skierniewicach – miejsce zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń – dr hab. Mirosław Sitarek
  • Kolekcja winorośli Instytutu Ogrodnictwa – cele i metody badań oraz wyniki uzyskane w latach 2018-2019, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości odmian na niską temperaturę i choroby grzybowe – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
  • Problematyka związana z regulowaniem owocowania drzew sadowniczych – przerzedzanie kwiatów i zawiązków owocowych – dr Zbigniew Buler
  • Technologia uprawy winorośli uwzględniająca specyficzną reakcję genotypu (odmiany) na zmieniające się warunki środowiska. Wybrane sposoby cięcia i formowania winorośli – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO

Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w praktycznym pokazie cięcia winorośli przeprowadzonym przez dr hab. Jerzego Liska, prof. IO.

W warsztatach uczestniczyły 55 osoby, w tym producenci indywidualni, przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firmy związane z branżą ogrodniczą oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Szkolenie przygotowano w ramach realizowanych zadań 3.3, i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz zadań 1.3 i 1.7 Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >