O projekcie "Nowa technologia przemysłowej produkcji wysokiej jakości sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotynów i azotanów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT"

Wnioskodawcą i beneficjentem projektu „Nowa technologia przemysłowej produkcji wysokiej jakości sałaty o zredukowanej do poziomu dolnej granicy oznaczalności zawartości azotynów i azotanów z wykorzystaniem innowacyjnych technik LED i NFT” jest firma Smart Vegetables Innovations Sp. z o.o. Projekt finansowany przez NCBiR, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowany jest przy współudziale, szczególnie w aspekcie badawczym, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Celem prac, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, jest opracowane technologii całorocznej uprawy sałaty metodą NFT o znacząco ulepszonych parametrach jakościowych. W pierwszym roku realizacji projektu w Instytucie Ogrodnictwa prowadzone były pilotażowe doświadczenia dotyczące optymalizacji składu pożywek, częstotliwości cykli nawodnieniowych oraz wpływu zróżnicowanego doświetlania tradycyjnymi lampami sodowymi HPS oraz lampami LED na wzrost i jakość (wartość odżywczą, zawartość azotanów i azotynów) sałaty Trio (‘Lozano’, ‘Corentine’, ‘Rouxai’).

W ramach projektu w SVI w Zdunowie powstał od podstaw 1,5 ha obiekt szklarniowy wyposażony w system doświetlania lampami LED oraz dedykowane do uprawy metodą NFT rynny uprawowe, pomieszczenia do kiełkowania sałaty oraz chłodnie do przechowywania zebranego materiału. Uprawę sałaty w obiegu zamkniętym, pozwalającym na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska rozpoczęto na początku 2020 roku. Pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa, uczestniczący w prowadzonych tam pracach badawczo-rozwojowych, regularnie monitorują uprawę, działanie elementów technicznych i technologicznych oraz analizują jakość produktu (parametry fizjologiczne oraz wartość odżywczą sałaty).

Film dostępny pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=_12NQUfah0A&feature=youtu.be

został zrealizowany na potrzeby popularyzacji projektu i tej nowoczesnej technologii uprawy sałaty. Szacuje się, że wdrożona metoda bezglebowej uprawy sałaty metodą NFT z doświetlaniem LED i inteligentnym sterowaniem procesem produkcji pozwoli, przy dużej wydajności i wysokiej jakości plonu, na znaczące obniżenie kosztów energii i robocizny.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >