Szkolenie online pt. „Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych – pokaz mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni urządzeniem BAUM”

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną – pandemii koronawirusa, w dniu 22 maja 2020 r. w Instytucie Ogrodnictwa zorganizowano, po raz pierwszy, szkolenie online pt. „Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych – pokaz mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni urządzeniem BAUM” (zadania 3.3 i 5.1 PW).

Koordynatorem szkolenia, które transmitowane było za pośrednictwem portali YouTube oraz Facebook, był dr Zbigniew Buler. Omówił on cel i rodzaje przerzedzania oraz dotychczasowe wyniki badań prowadzone w ramach realizacji zadań Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Duże zainteresowanie wzbudził materiał filmowy z pokazu mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni maszyną BAUM. Podczas czatu online prowadzący szkolenie odpowiadał na szereg pytań uczestników.

Szkolenie obejrzało 413 osób, wśród których byli producenci, inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doradcy z Ośrodków Rolniczych, nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele firm oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >