Piknik Innowacji Rolniczych

W dniu 10 sierpnia br. w siedzibie firmy Jagoda JPS w Pamiętnej pod Skierniewicami obył się Piknik Innowacji Rolniczych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez NCBR z okazji otwarcia konkursu „Szybka ścieżka – Agrotech” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich.

W spotkaniu uczestniczyli : Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ryszard Kamiński – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kamieniecki – Dyrektor NCBR, Andrzej Soldaty – Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Magdalena Placek – współwłaściciel firmy JAGODA JPS, gospodarz wydarzenia oraz dotychczasowi beneficjenci NCBR: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Comtegra S.A., PlantaLux Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k., Usarya Polska sp. z o.o.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa promowane były projekty badawcze prowadzone w jednostce m.in.: Program Wieloletni IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”; Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”; projekty dofinansowane: z Funduszy Europejskich oraz projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także Narodowego Centrum Nauki. Stoisko upiększyły mieczyki pochodzące z kolekcji rośli cebulowych prowadzonej w ramach zadania 1.3 PW IHAR-PIB/IO 2015-2020.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >