Szkolenie online „Integrowana ochrona roślin ogrodniczych”

W dniu 26 października 2020 roku w Instytucie Ogrodnictwa (w ramach realizacji zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego”) zostało zorganizowane szkolenie transmitowane online dotyczące integrowanej ochrony roślin ogrodniczych. Wykłady prowadzone były w formie webinaru, dzięki któremu uczestnicy mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy dotyczącej ogrodnictwa bez konieczności wychodzenia z domu i zapoznać się z takimi tematami jak:

  • Integrowana ochrona sadów przed najważniejszymi chorobami – dr inż. Agata Broniarek-Niemiec,
  • Elementy integrowanej ochrony warzyw przed wybranymi chorobami –dr Jan Sobolewski,
  • Najgroźniejsze choroby wirusowe w sadach i na plantacjach roślin jagodowych – dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO,
  • Najważniejsze problemy w ochronie roślin warzywnych przed szkodnikami – dr hab. Grażyna Soika, mgr Wojciech Piotrowski,
  • Aktualne zagrożenia roślin jagodowych przez szkodniki i możliwości ich zwalczania – mgr Wojciech Piotrowski,
  • Integrowana ochrona roślin sadowniczych przed chwastami – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO,
  • Chwasty w uprawach warzyw i metody ich zwalczania – dr Zbigniew Anyszka.

Szkolenie emitowane było za pomocą platformy konferencyjnej − uczestniczyło w nim 50 ogrodników, przedstawicieli firm branżowych, pracowników ODR oraz WIORiN. Była to maksymalna, ze względów technicznych, liczba osób mogących wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu się na zajęcia online decydowała kolejność zgłoszeń.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >