Szkolenie online pt. „Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby”

Z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii COVID-19, w dniu 29 października 2020 roku w Instytucie Ogrodnictwa przeprowadzono szkolenie pt. „Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby”, które transmitowane było za pośrednictwem portali YouTube oraz Facebook. Webinarium przygotowano w ramach realizacji zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”.

W czasie e-szkolenia wykładowcy: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, mgr Paweł Trzciński oraz dr Krzysztof Górnik poruszyli zagadnienia związane: ze sposobami ograniczania skutków degradacji gleb uprawnych i metodami pozwalających na poprawę ich jakości, z biopreparatami wspomagającymi rewitalizację gleb, bionawozami i ich roli w odżywianiu rośli oraz z ograniczeniami stosowania mikroorganizmów w rolnictwie. Zaprezentowano, także wyniki doświadczeń dotyczące wpływu pożytecznych mikroorganizmów na wzrost i plonowanie roślin sadowniczych (w tym truskawki i jabłoni) oraz mikrobiologicznych technologii poprawy jakości materiału siewnego roślin warzywnych (w tym nasion pomidora, ogórka). Przedstawiono, również bioprodukty opracowane przez Zakład Mikrobiologii i Rizosfery w ramach współpracy z firmami branżowymi.

Transmisję z webinarium obejrzało łącznie 920 osób, w tym m.in. sadownicy i rolnicy, inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doradcy z Ośrodków Rolniczych, przedstawiciele Izb Rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uczelni wyższych, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz firm branżowych.

Po zakończonych prelekcjach wszyscy zainteresowanym mogli włączyć się w dyskusję na czacie live.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >