Inauguracja w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

W dniu 4 listopada odbyła się inauguracja kształcenia w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”, utworzonej przez jednostki podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj.: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Ogrodnictwa (IO) w Skierniewicach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie (IHAR). Inauguracja miała charakter interaktywny i wzięli w niej udział: Dyrektor Szkoły Doktorskiej, pani Prof. Bożena Waszkiewicz-Robak, członkowie Rady Dyrektorów składającej się z dyrektorów Instytutów tworzących szkołę (prof. dr hab. Dorota Konopacka – IO, prof. dr hab. Artur Świergiel – IBPRS oraz prof. dr hab. Henryk Bujak – IHAR), członkowie Rady Szkoły Doktorskiej, kandydaci na doktorantów zakwalifikowani do szkoły (wśród nich dwie osoby mające realizować prace badawcze w Instytucie Ogrodnictwa), a także przyszli promotorzy rozpraw doktorskich. Na spotkaniu online został odczytany List Gratulacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla organizatorów szkoły oraz doktorantów pierwszego rocznika kształcenia. Dyrektorzy Instytutów wyrazili pogląd, że pierwszy nabór do Szkoły Doktorskiej można uznać za sukces i że jest on dobrym prognostykiem na kolejne lata rekrutacji. Kandydaci złożyli ślubowanie, stając się oficjalnie doktorantami Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >