Podziękowania dla Instytutu Ogrodnictwa

W IV kwartale 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) na którym m.in. podsumowano działalność Stowarzyszenia i kolejną kadencję jej władz, a także podkreślono olbrzymi wkład Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w rozwój całej branży owocowo-warzywnej, w tym sokowniczej. Podziękowano również za owocną współpracę, otwartość i wszelkie inicjatywy Dyrekcji, jak również ekspertom Instytutu. Szczególne wyrazy uznania otrzymał, jeden z inicjatorów Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów, – profesor Witold Płocharski, który  za swoje zasługi dla całej branży sokowniczej oraz Stowarzyszenia, został wybrany na członka w kolejnej kadencji Zarządu KUPS, którym jest nieprzerwanie od 1993 roku.

Podziękowanie za zaangażowanie pracowników

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >