Szkolenie pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”

23 i 24 listopada br. w Instytucie Ogrodnictwa odbyły się dwa webinaria dotyczące podstaw diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, przygotowane w ramach realizacji zadania 2.4 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. W e-szkoleniach transmitowanych za pośrednictwem platformy konferencyjnej uczestniczyło łącznie 88 przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z całej Polski. Webinaria podzielone były na dwa bloki tematyczne. W pierwszym dotyczącym technik ochrony upraw, omówiono wyposażenie, działanie i kalibrację opryskiwaczy oraz rodzaje i dobór rozpylaczy. W drugim obejmującym badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin, przybliżono przepisy prawne i ogólne zasady, a także procedury poprawnego wykonania badania i protokołu kontroli. E-kurs wzbogacony został instruktażowymi materiałami filmowymi. Wykładowcami szkoleń online byli: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr hab. Grzegorz Doruchowski oraz dr inż. Artur Godyń.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >