Zmarł prof. dr hab. Edward Żurawicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 marca 2021 roku, w wieku 74 lat zmarł


Śp.

Prof. dr hab. Edward Żurawicz


Pracownik Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach, z Instytutem związany nieprzerwanie przez 49 lat. Absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę w Instytucie Sadownictwa podjął 1 czerwca 1972 r. w Zakładzie Roślin Jagodowych. W latach 1985–2017 kierował pracami Zakładu Hodowli Roślin Sadowniczych, przekształconego później w Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych; w latach 2002–2011 dodatkowo pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw naukowo-badawczych w zakresie roślin sadowniczych.
Wybitny genetyk i hodowca roślin sadowniczych, cieszący się autorytetem zarówno w nauce krajowej, jak i międzynarodowej, autor/współautor ponad 60 oryginalnych odmian wielu gatunków roślin sadowniczych oraz bardzo licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Przez wiele lat swojej pracy zawodowej był członkiem Rady Naukowej ISiK oraz IO, a także wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Związku Twórców Odmian Roślin Uprawnych. Przez trzy kadencje był także członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 2007–2010 – jego Przewodniczącym. Od roku 2016, na prośbę MRiRW, pełnił funkcję członka Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Pan Profesor był bez reszty oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Wniósł ogromny wkład w osiągnięcia zarówno Instytutu, jak i polskiego sadownictwa, za co został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także innymi odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeń naukowych. Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą licznych kadr młodych naukowców. Znanym w szerokich kręgach mentorem dla praktyków, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, a także członkiem komitetów redakcyjnych licznych czasopism o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Zapamiętamy Pana Profesora jako Człowieka niezwykle pracowitego, szlachetnego i prawego, chętnie dzielącego się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zawsze służącego radą i pomocą.Cześć Jego Pamięci
Pożegnamy Pana Profesora 19 marca w kaplicy szpitalnej w godz. 11.30 – 11.50. O godzinie 12.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna w Kościele Garnizonowym. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu miejskim przy ul. Strobowskiej w Skierniewicach.


Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach


List kondolencyjny

List kondolencyjnyPOWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >