Warsztaty z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

16 czerwca w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa – Prusy Sp. z o.o. odbyły się warsztaty dla pracowników PIORiN z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego, zorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego i OEMS Prusy, przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi. Spotkanie, swoim wystąpieniem na temat interpretacji i zastosowania przepisów dotyczących oceny polowej oraz pobierania prób materiału szkółkarskiego, otworzyła Pani Wiesława Kowalczyk – Główny Specjalista z Biura Nasiennictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Zajęcia praktyczne  poprowadzili: dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, dr inż. Paweł Bielicki (IO-PIB/OEMS Prusy ) oraz mgr inż. Maciej Teodorczyk (IO-PIB /OEMS Prusy). W spotkaniu uczestniczyło 80 pracowników z Głównego Inspektoratu, Wojewódzkich Inspektoratów i terenowych Delegatur Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z terenu całej Polski.

Podziękowania

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >