XVI Jesienna Giełda Ogrodnicza połączona z Podkarpackim Świętem Winobrania 2021 oraz V Ogólnopolską Wystawą Królików i II Ogólnopolską Wystawą Królików Młodych, II Targi Innowacji Ekologicznych

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w dniach 2 i 3 października 2021 roku zorganizował XVI Jesienną Giełdę Ogrodniczą połączoną z Podkarpackim Świętem Winobrania 2021 oraz V Ogólnopolską Wystawą Królików i II Ogólnopolską Wystawą Królików Młodych. W tym czasie odbyły się również II Targi Innowacji Ekologicznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bartman – Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do promocji podkarpackich rolników, sadowników i winiarzy, hodowców królików, jak również zakładów przetwórczych i wszystkich instytucji okołorolniczych, które swym działaniem na co dzień przyczyniają się do rozwoju rolnictwa.

Podczas dwudniowych targów na stoisku Instytutu Ogrodnictwa – PIB upowszechniano materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015–2020 oraz Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015–2020. Promowano także cele i założenia wybranych projektów realizowanych w jednostce:

  • „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych” (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Konopacka);
  • „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych” (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Konopacka, koordynator projektu: dr Krzysztof Rutkowski);
  • „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego” (kierownik projektu: dr Mariusz Chojnowski);
  • EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie” (kierownik projektu: dr hab. Eligio Malusà, prof. IO);
  • BioSafeFood – „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami” (kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Puławska);
  • BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt).

W Boguchwale podczas wydarzenia można było zobaczyć wystawę owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych, miodów i produktów pszczelich, wystawę królików i drobnego inwentarza, krajowy pokaz alpak, wystawę najnowszych odmian ziemniaków jadalnych, pokazy i prezentacje firm promujących przetwórstwo owoców oraz odwiedzić kiermasz materiału szkółkarskiego, krzewów winorośli, nasion i kwiatów. Odbyła się również konferencja pt. „Dobre przykłady zrealizowanych operacji w gospodarstwach rolników jako element wpływający na rozwój obszarów wiejskich”. Można także było zasięgnąć porady i konsultacji udzielanych przez specjalistów z dziedziny rolnictwa i ogrodnictwa.

Swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi Jesiennych Targach Innowacji, Giełdy Ogrodniczej oraz Podkarpackiego Święta Winobrania i Ogólnopolskiej Wystawy Królików z widzami magazynu rolniczego „TYDZIEŃ” podzielili się: Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart − Wojewoda Podkarpacki, Robert Pieszczoch − Dyrektor PODR, prof. dr hab. Dorota Konopacka − Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Grzegorz Koraczyński − Sędzia główny Ogólnopolskiej Wystawy Królików w Boguchwale, przewodniczący Okręgowego Związku Królików w Bielsku-Białej.

 

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >