Inauguracja roku akademickiego w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

11 października 2021 r., w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Doktorskiej – prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, która powitała wszystkich uczestników spotkania, a następnie przedstawiła krótki rys historyczny Szkoły. Zaakcentowała, że Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” powstała z inicjatywy trzech Państwowych Instytutów Badawczych nadzorowanych przez MRiRW, głównie w trosce o jakość i wysoką rangę kształcenia kadry naukowej wspierającej Polskie Rolnictwo. Nie są to jednostki dydaktyczne, lecz Instytuty naukowo-badawcze transferujące wiedzę do gospodarki, czego przykładem jest realizacja Doktoratów Wdrożeniowych.

Gospodarzami uroczystości byli Dyrektorzy Państwowych Instytutów Badawczych, współorganizatorów Szkoły Doktorskiej:

  • prof. dr hab. Artur Świergiel – Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie,
  • prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB,
  • dr inż. Michał Rokicki - Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie,
  • dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Hodowli i klimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

- zaproszeni Goście:

  • Pan Jakub Koper – pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka,
  • Pani Magdalena Maciejewska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW,
  • Pan Krzysztof Smaczyński – Zastępca dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW,

- Członkowie Rady Szkoły Doktorskiej:

  • dr hab. Marek Roszko, prof. IBPRS – sekretarz naukowy Instytutu,
  • dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS,
  • prof. dr hab. Grzegorz Żurek,

a także pracownicy naukowi, promotorzy i promotorzy pomocniczy oraz pracownicy administracyjni poszczególnych Instytutów. Najważniejszymi Gośćmi uroczystości byli jednak Doktoranci dwóch roczników kształcących się w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”.

W trakcie uroczystości zabierali kolejno głos: Dyrektorzy Instytutów, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW oraz Pan Jakub Koper, który w imieniu Pana Ministra Przemysława Czarnka odczytał list gratulacyjny skierowany do społeczności pracowników naukowych Instytutów i Doktorantów.

Punktem kulminacyjnym programu była immatrykulacja Doktorantów I roku kształcenia.

Na zakończenie uroczystości Dyrektorzy poszczególnych Instytutów Badawczych wręczyli Doktorantom I i II roku indeksy – symbol uczestnictwa w kształceniu.

POWIĄZANE TAGI:

INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Siedziba Dyrekcji
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 22 11 do 13 - Centrala
Fax: 46 833 31 86
e-mail: io@inhort.pl


ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 20 21 - Centrala, 46 833 42 23 - Centrala
Fax: 46 833 32 28

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA
W PUŁAWACH

ul. Kazimierska 2A
24-100 Puławy
Tel.: 81 886 42 08, 81 886 21 64
Fax: 81 886 42 09
e-mail:zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

MAPA DOJAZDU

© Copyright 2011 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >